tinagjeding contemporary art

T i n a

G j e d i n g

Tina Gjeding kunst til tiden

 

Min drivkraft har altid ligget i at skabe billeder og visuelle fortællinger, en drivkraft og en nødvendighed

 

 

tinagjeding@gmail.com